Ductile Iron Valve

 

Ductile Iron Valve

Ductile Iron Valve

 

 

 

 

 

 

 

1.  Ductile Iron Valve – Screwed Connection

        Applicable Pressure 11 bar at 0-220 Deg C

 • Gate Valve Ductile Iron Body With 13 Cr Trim
 • Globe Valve Ductile Iron Body With 13 Cr Trim
 • Lift Check Valve Ductile Iron Body With 13 Cr Trim

 

2.  Ductile Iron Valve Class JIS10K or ANSI 150#

        Applicable Pressure 11 bar at 0-220 Deg C

 • Gate Valve OS&Y Type, JIS10K or ANSI 150# Connection
 • Globe Valve, JIS10K or ANSI 150# Connection
 • Lift Check Valve, JIS10K Connection
 • Swing Check Valve, JIS10K or ANSI 150# Connection
 • Y-Strainer with 304 Screen, JIS10K or ANSI 150# Connection

 

3.  Ductile Iron Valve Class PN25

        Applicable Pressure 25 Bar at 0-120 Deg C           

 • Globe Valve
 • Y-Strainer With 304 Screen
 • Wafer Disc Check Valve with Bronze Disc